Masa de bar din sticla si metal, Zarina 1 Round Alb / Crom, Ø65xH105 cm

NEW
Masa de bar din sticla si metal, Zarina 1 Round Alb / Crom, Ø65xH105 cm
Masa de bar din sticla si metal, Zarina 1 Round Alb / Crom, Ø65xH105 cm (1)
Masa de bar din sticla si metal, Zarina 1 Round Alb / Crom, Ø65xH105 cm (2)
Masa de bar din sticla si metal, Zarina 1 Round Alb / Crom, Ø65xH105 cm (3)
Masa de bar din sticla si metal, Zarina 1 Round Alb / Crom, Ø65xH105 cm (4)